Stedelijke herstructurering, Dura Vermeer

Wij hebben ruime ervaring met en kennis van stedelijke herstructurering. Wij hebben deze ook ingezet om Dura Vermeer te ondersteunen bij een acquisitie in Bergen op Zoom en deze kennis binnen de regionale organisatie te halen.

Aan de hand van de wijk Gageldonk West in Bergen op Zoom bijgevoegd de presentatie uit de selectiefase marktpartijen.

Start werkzaamheden 2014
Fase Acquisitie
Opdrachtgever Dura Vermeer, Rosmalen
Rol CON-C Acquisitie en kennisoverdracht

Toelichting op afbeelding | Het speelveld van stedelijke herstructurering is divers. Spelers verkennen grondposities, bekijken de mogelijkheden, tasten risico’s af en maken keuzes. Aandacht voor minder in het hoogspringende en onrendabel locaties is van strategisch belang. Het spel is pas echt geslaagd als alle betrokkenen tevreden zijn en een wijk ontstaat waar weer met een glimlach wordt gewoond, gewerkt en genoten.