Ondersteuning innovatie, Timpaan

In 2018 heeft Timpaan een traject opgestart om de toekomst te verkennen, een visie te ontwikkelen en betekenisvolle innovaties concreet op te pakken. Met vertegenwoordigers uit de vastgoedsector, waaronder CON-C, is deze toekomstverkenning opgestart. Vervolgens heeft Timpaan haar visie op het wonen en ontwikkelen in 2030 verder ontwikkeld. 

Timpaan heeft CON-C benaderd voor ondersteuning bij concretisering op korte en langere termijn. In een team met Timpaan en andere adviseurs zijn in eerste instantie de thema’s Betaalbaarheid, Gemeenschapsvorming en (Gebieds-)Ontwikkelen op eigentijdse maat uitgewerkt. De eerste uitwerkingen met externe partners voor concrete projecten lopen inmiddels. Op basis van deze ervaringen worden de komende periode de innovaties verder vorm gegeven en in de werkwijze en cultuur van Timpaan verankerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Start werkzaamheden 2018
Opdrachtgever Timpaan Hoofddorp
Rol CON-C Ondersteuning innovatiethema’s.

Project De Kleine Weelde Uithoorn – De Kwakel | bron: www.timpaan.nl