Wonen op Middachten, Rheden

De agrarische functie van boerderij Oud Middachten is vervallen. Landgoed Middachten zoekt een nieuwe bron van inkomsten voor het gebied bij de entree van het dorp De Steeg. Deze wordt gevonden middels de realisatie van acht vrije sector woningen via individueel particulier opdrachtgeverschap op erfpachtgrond. De acht opdrachtgevers realiseren hun woning binnen een hoogwaardig beeldkwaliteitskader met één architect en bouwer. Daarmee ontstaat eenheid in diversiteit.

Start werkzaamheden 2008
Fase Uitontwikkeling
Adres Oversteeg, De Steeg
Opdrachtgever CON-C
Rol CON-C Risicodragend gebiedsontwikkelaar. Contractpartner voor het landgoed en de acht opdrachtgevers. Indiener van het bestemmingsplan.

Landschapsbureau Buro Lubbers, Vught
Architect Theo Verburg Architecten, Ede