Kerckebosch Stuifduinen, Zeist

De wijk Kerckebosch is een hoogwaardig bosgebied en het gebied is stapsgewijs herontwikkeld met nieuwe woningen en voorzieningen. De wijkontwikkelingsmaatschappij heeft een ambitieus kader, waarbinnen marktpartijen en particulieren delen realiseren. Wij hebben met de wijkontwikkelingsmaatschappij en de opdrachtgever een integraal plan met vrije sector huur en koop ontwikkeld. Groot voordeel is dat snel kon worden begonnen met de realisatie.

In mei 2015 is gestart met de eerste fase van het plan Meer Zeist en in 2017 is de tweede fase van 29 woningen opgepakt.

Start werkzaamheden 2013
Fase Gerealiseerd
Adres Stuifduinen, Zeist
Opdrachtgever MOD-Invest, Almere
Rol CON-C Acquisitie, bemiddeling eigenaar-belegger. Aanzet tot gebiedsconcept.