Brediusgronden, Muiden

Ten behoeve van de te verleggen A1 heeft Rijkswaterstaat in het verleden veel grond verworven, waaronder de voormalige Brediusgronden in Muiden. Delen van de grond die niet voor de nieuwe infrastructuur nodig waren konden verkocht worden. De gemeente Gooise Meren wilde meewerken aan een bestemmingswijziging en eveneens een deel van de Brediusgronden verwerven voor nieuwe sportvelden. Uiteindelijk heeft de gemeente na vaststelling van het bestemmingsplan de hele locatie gekocht en wordt verdere planvorming door de gemeente gedaan. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft voor Rijkswaterstaat de gronden in Muiden verkocht.

Ten behoeve van het bestemmingsplan en de verkoop zijn zowel procesmatig als inhoudelijk veel documenten opgesteld. Zo is een stedenbouwkundige c.q. landschappelijke onderlegger gemaakt met een beeldkwaliteitsplan. Op basis daarvan zijn exploitaties en een taxatie opgesteld. Voor de diverse (tijdelijke) maatregelen en de uiteindelijke verkoop zijn planningen opgesteld en vergunningen aangevraagd. Tijdens het hele proces is een werkgroep actief geweest van gemeente, Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en diverse adviseurs. CON-C heeft het Rijksvastgoedbedrijf procesmatig en inhoudelijk ondersteund.

Start werkzaamheden juni 2014
Fase Verkocht
Adres Maxisweg Muiden
Opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf
Rol CON-C Opstellen inventarisatie en aanzet gebiedsconcept. Ondersteunen van verkoop, procesmatig en inhoudelijk.