Jeugdgevangenis Almata, Den Dolder

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in de gemeente Zeist meerdere objecten die verkocht worden, waaronder de voormalige jeugdgevangenis Almata in Den Dolder. Hiervoor is in 2015 het overleg met de gemeente Zeist opgestart. 

In eerste instantie is het object qua gebouwen en gebied geïnventariseerd en zijn de mogelijkheden voor transformatie van gebouw en omgeving op hoofdlijnen in kaart gebracht. De voormalige jeugdgevangenis Almata en villa Den Engh maken onderdeel uit van Landschapspark Den Engh. Almata en Den Engh zijn van elkaar gescheiden door de Nieuwe Dolderseweg en vormen feitelijk twee verschillende objecten. Het gebied van de oorspronkelijke buitenplaats is een gemeentelijk monument. Met name het object Almata kent een bewogen geschiedenis qua bebouwing. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in goed overleg met de gemeente een ‘tuinhistorisch onderzoek en waardestelling’ laten opstellen. Hieruit is gebleken dat door alle veranderingen in het gebied van Almata weinig oorspronkelijke kenmerken meer zijn.

Als voorbereiding voor een participatietraject met belanghebbenden zijn c.q. worden diverse onderzoeken gedaan. Ook is een aanzet gemaakt van randvoorwaarden en uitgangspunten voor gebouwen en gebied. 

Naar verwachting wordt in het najaar van 2018 de participatie opgestart.

Start werkzaamheden maart 2015
Fase Verkoopvoorbereiding
Adres Hindelaan 7, Den Dolder
Opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf
Rol CON-C Conceptontwikkelaar en procesbegeleider tot start verkoop. Opstellen inventarisatie en aanzet gebiedsconcept. Begeleiden van portfolio-overleg  tussen RVB en gemeente voor diverse objecten. Voorbereiden van participatie t.b.v. door gemeente vast te stellen Nota van Uitgangspunten.