Hoornwerk, Deventer

Van Wijnen en corporatie Ieder1 herontwikkelen een voormalige woonwijk in fasen. De eerste fase met sociale woningbouw is gerealiseerd. De tweede en derde fase en de openbare ruimte zijn ontworpen, maar de verkoop komt niet van de grond. Een herontwikkeling door de ontwikkelaar zal de instemming van de corporatie (partner) en de gemeente moeten krijgen. Binnen enkele maanden is een nieuw concept voor het  totale gebied en twee deelgebieden tot stand gekomen en goedgekeurd. Ook een kansrijk woonprogramma is ingevuld.

Start werkzaamheden 2010
Fase Realisatie
Adres Boerhaavelaan, Deventer
Opdrachtgever Van Wijnen, Arnhem\Deventer
Rol CON-C Conceptontwikkelaar.