Buitenplaats Calorama, Noordwijk

Op de historische buitenplaats Calorama in Noordwijk ligt in de zuidwesthoek van de buitenplaats een rijksmonumentaal schurencomplex uit de zeventiende- en achttiende eeuw. In opdracht van de Stichting Calorama – Everwijn Taets van Amerongen wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de herbestemming van het schurencomplex, dat lange tijd dienst heeft gedaan als kruidendrogerij en tuinmanswoning. Het complex bestaat uit een 4-tal onderdelen, te weten de Rosemarijnschuur (1), Pakhuis A (2), Pakhuis B (3) en de Tuinmanswoning (4). Op dit moment heeft het gehele complex de bestemming kantoor en staat het grotendeels leeg. Het complex is bereikbaar via een relatief klein erf waarop dicht bij de voorgevel van het complex geparkeerd wordt. 

Aanleiding voor de herbestemming is het genereren van een inkomstenbron voor de duurzame instandhouding van het landgoed Calorama en tegelijkertijd de monumentale schuren een nieuwe functie geven. Daarbij is het van belang dat het complex weer onderdeel gaat uitmaken van het totale landgoed. Ook wordt onderzocht hoe het totale landgoed meer beleefd kan worden vanuit de omgeving en hoe de entree’s beter kunnen worden vormgegeven. 

Voor de verschillende gebouwdelen worden de functionele en ruimtelijke mogelijkheden in kaart gebracht, met een aantal varianten. Daarbij wordt behalve de vormgeving ook onderzocht hoe een en ander markttechnisch, bouwkundig/constructief en qua exploitatie optimaal haalbaar is. Het erf en de tuin van het schurencomplex worden opnieuw ingericht, inclusief het parkeren. Behalve functionaliteit is ook het herstellen c.q. vormgeven van de al genoemde relatie met het landgoed belangrijk.

Tijdens het onderzoek naar de herbestemming is overleg met de gemeente over aanpassing van het monument, een passend bestemmingsplan en andere zaken. Ook worden omwonenden en andere belanghebbenden geïnformeerd.

Voor de haalbaarheidsstudie is per onderdeel een subsidieaanvraag in het kader van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten aangevraagd en gehonoreerd. 

Start werkzaamheden 2017
Fase Conceptontwikkeling en haalbaarheidsstudie
Adres Gooweg 17-19, Noordwijk
Opdrachtgever Stichting Calorama – Everwijn Taets van Amerongen
Rol CON-C Conceptontwikkelaar herontwikkeling complex (opstal en omgeving) en procesbegeleider haarbaarheidsstudie, aanvragen subsidie

Architect Hans Buiting, KW320 uit Arnhem
Constructeur Alferink Van Schieveen uit Zwolle

Kostendeskundige Stuijvenberg bouwkosten advies uit Velp