Baron van Wassenaerpark, Bennekom

Een zorginstelling heeft een selectie gedaan om marktpartijen woningbouw en zorgvoorzieningen te laten realiseren. Zelf realiseert men ook enkele objecten. Door de veranderende markt stagneert de afzet en ontstaan discussies. De verschillende deelgebieden vertonen te weinig samenhang. De zorgvoorzieningen zijn qua aard en omvang onzeker en zullen in fasen ontstaan. Partijen willen een nieuwe onderlegger voor de vervolgafspraken.

Start werkzaamheden 2011
Fase Realisatie
Adres Edeseweg, Bennekom
Opdrachtgever Van Wijnen Arnhem, Bouwfonds Hoevelaken en Opella Ede
Rol CON-C Concept openbare ruimte en programma verschillende deelgebieden.

bron: www.poelmanreesink.nl