Voormalig Militair Hospitaal, Amersfoort

Het voormalig Militair Hospitaal heeft voor het Rijk geen functie meer en zal worden verkocht.

Dit hoogwaardige complex in een parkachtige omgeving ligt vlakbij het historische centrum van Amersfoort. De gebouwen zijn overwegend Rijksmonument.

Op basis van een door ons opgestelde gebiedsanalyse zijn samen met de gemeente en de opdrachtgever Uitgangspunten en randvoorwaarden opgesteld, als kader voor de herbestemming na verkoop. Om een koper maximaal de ruimte te geven is functioneel vooral aangegeven wat de gemeente hier absoluut niet wil.

Inmiddels staat het object op Biedboek.nl met de status Verwacht.

Start werkzaamheden 2014
Fase Status Verwacht in verkoop
Adres Hogeweg 70, Amersfoort
Opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf
Rol CON-C Conceptontwikkelaar, procesbegeleider en adviseur.

Militair hospital voorkant
raam
karakteristieken openbare ruimte