Warande, Bergen op Zoom

Een grote serviceflat uit de jaren ’60 kwam in 2008 leeg en ook een naastgelegen verzorgingstehuis vroeg om een nieuwe impuls. De strategische ligging ten opzichte van voor voorzieningen en een sportpark bood kansen. Er is een concept voor zowel het gebied als gebouw(-delen) ontwikkeld. Het gebouw meer een onderdeel maken van de omgeving, met goede kansen om de verschillende gebouwdelen voor verschillende doelgroepen c.q. woningtypen te transformeren.

Helaas is in 2015 het gebouw gesloopt om plaats te maken voor circa 160 nieuwbouwwoningen.

Start werkzaamheden 2009
Fase Conceptstudie
Adres Argolaan, Bergen op Zoom
Opdrachtgever Stadlander (v.m. Soomland), Bergen op Zoom
Rol CON-C Conceptontwikkelaar.