Verkoop locaties, Den Helder

Vanuit het Rijk zijn meerdere locaties in Den Helder niet meer nodig. Waarschijnlijk komen daar in de nabije toekomst nog meer locaties bij. De locaties worden, al dan niet met een nieuwe bestemming, verkocht.

Inmiddels zijn de locaties het Kantongerecht aan de Kerkgracht, het Duikmedisch Centrum aan Bassingracht en Doggershoek verkocht.

Start werkzaamheden 2013
Fase Planoverleg
Opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf
Rol CON-C Conceptontwikkelaar en procesbegeleider tot start verkoop.