Ouddorp Duin, Ouddorp

De aanleg van Maasvlakte II heeft veel consequenties voor het milieu en de omgeving qua wonen, werken en recreëren. Mede door de toekenning van subsidies zijn nieuwe impulsen gegeven aan milieu en samenleving.

In opdracht van een recreatieondernemer en in samenwerking met andere ondernemers en de gemeente is een gebiedsconcept bedacht met dag- en verblijfsrecreatie. Daarvoor is een subsidie verkregen. De gebiedsontwikkeling vindt plaats in een kwetsbaar natuurlijk landschap. Afstemming met natuurorganisaties en het waterschap was dan ook vanaf het begin belangrijk. Door de veranderende markt wordt het gebied nu anders, in ieder geval in fasen gerealiseerd.

Start werkzaamheden 2008
Fase Gerealiseerd
Adres Vrijheidsweg, Ouddorp
Opdrachtgever Ridderstee Holiday
Rol CON-C Conceptontwikkelaar en procesbegeleider t/m indiening subsidieaanvraag.