Hoornwerk, Deventer

an Wijnen en corporatie Ieder1 herontwikkelen een voormalige woonwijk in fasen. De eerste fase met sociale woningbouw was gerealiseerd. De tweede en derde fase en de openbare ruimte zijn ontworpen, maar de verkoop kwam niet van de grond. Binnen enkele maanden is een nieuw concept voor het  totale gebied en twee deelgebieden tot stand gekomen en goedgekeurd. Ook een kansrijk woonprogramma is ingevuld.

Start werkzaamheden 2010
Fase Gerealiseerd
Adres Boerhaavelaan, Deventer
Opdrachtgever Van Wijnen, Arnhem\Deventer
Rol CON-C Conceptontwikkelaar.