Hogewegkwartier, Amersfoort

Gemeente en corporaties zijn al jaren samen met bewoners en ondernemers actief om de kwaliteit van verschillende wijken te verbeteren. In Hogekwartier gebeurt dat met een grote nieuwbouwopgave. Met een sterk veranderde markt is de vraag of het stedenbouwkundige plan en de woningaantallen c.q. -typen nog wel voldoen. Wij hebben voor de Alliantie een korte analyse opgesteld en verbetervoorstellen gedaan.

Start werkzaamheden 2009
Fase Realisatie
Adres Hogeweg, Amersfoort
Opdrachtgever De Alliantie, Amersfoort
Rol CON-C Second opinion stedenbouwkundig plan en woningprogramma.