Haagwegkwartier, Leiden

De gemeente Leiden wil sportvelden deels transformeren naar wonen. Daarbij is ingezet op een mix van eengezinswoningen en appartementen in huur en koop. Met de corporaties lukte deze invulling niet. Vervolgens is in heel korte tijd de overeenkomst tussen de gemeente en Amvest tot stand gebracht voor de ontwikkeling en realisatie van 200 woningen.

Start werkzaamheden 2014
Fase Bouwvoorbereiding
Adres Boshuizerkade, Leiden
Opdrachtgever Amvest
Rol CON-C Acquisitie, bemiddeling tussen gemeente en belegger

Amvest 200 woningen Leiden