Dienstwoningen KNMI, De Bilt

Aan de noordoostzijde van de buitenplaats ‘t Klooster (KNMI-terrein) in De Bilt staan twee dienstwoningen uit circa 1915. Deze geschakelde dienstwoningen zijn gemeentelijk monument en maken onderdeel uit van de buitenplaats. Het Rijksvastgoedbedrijf wil de dienstwoningen verkopen. Het gevolg daarvan is dat het monument fysiek van het eigendom van het KNMI moet worden gescheiden. Hiervoor moet de toegang tot het monument worden verlegd naar de Kloosterlaan en moet de overgang tussen de dienstwoningen en de rest van het KNMI-terrein voldoen aan bepaalde veiligheidseisen. Tegelijkertijd is het vanuit historisch oogpunt belangrijk dat de ensemblewaarde van het geheel behouden blijft. Voorkomen dient te worden dat (het terrein van) de woningen zowel fysiek als visueel wordt afgescheiden van het de buitenplaats ’t Klooster. In het voorstel zijn beide eisen verenigd door het introduceren van een groene zonen met een talud en een keermuur (een ha-ha).

Start werkzaamheden 2018
Fase Verkoopvoorbereiding
Adres Kloosterlaan 12/12A, De Bilt
Opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf
Rol CON-C Voorstel opstellen overgangen