Baron van Wassenaerpark, Bennekom

Een zorginstelling heeft een selectie gedaan om marktpartijen woningbouw en zorgvoorzieningen te laten realiseren. Zelf heeft men ook enkele objecten gerealiseerd. Door de veranderende markt in 2011 stagneerde de afzet en ontstonden discussies. De verschillende deelgebieden vertoonden te weinig samenhang. Partijen wilden een nieuwe onderlegger voor de vervolgafspraken.

Start werkzaamheden 2011
Fase Gerealiseerd
Adres Edeseweg, Bennekom
Opdrachtgever Van Wijnen Arnhem, Bouwfonds Hoevelaken en Opella Ede
Rol CON-C Concept openbare ruimte en programma verschillende deelgebieden

bron afbeelding: www.poelmansreesink.nl