In november 2015 is het handzame boekje ‘Middachten in vogelvlucht, een canon’ verschenen waarin in veertig onderwerpen de geschiedenis van met name het kasteel, de tuin en zijn bewoners wordt behandeld. Interessant om te lezen voor iedereen die op welke wijze dan ook zich betrokken voelt bij Landgoed Middachten.

Als ontwikkelaar van het project ‘Wonen op Middachten’ hebben wij ons diverse malen verdiept in het ontstaan van het landgoed Middachten. Dit om de bestaande kwaliteiten rondom pachtboerderij Oud Middachten beter te kunnen duiden en in de planontwikkeling te kunnen verwerken. Tijdens onze zoektocht hebben we veel materiaal gelezen en bestudeerd. Landgoed Middachten kent immers een zeer uitgebreide historie waarover al veel is gepubliceerd. Met deze canon is er nu ook een compact overzicht.