Op landgoed Middachten is ons plan ‘Wonen op Middachten’ in volle voorbereiding. Hiervoor is op de locatie op 3 juni 2015 archeologisch onderzoek verricht waarvoor drie proefsleuven zijn gegraven.