Maak kennis met CON-C

CON-C is in 2008 opgericht door Jarmila Daum en Alfred Bol. Onze ervaring is opgebouwd binnen én met publieke en private organisaties. Wij brengen meerdere culturen en belangen in onze projecten samen. Dat maakt ons complementair aan veel partijen in het werkveld.

Als klein en slagvaardig team werken wij met veel enthousiasme aan het realiseren van mooie projecten met gelijkgestemde mensen. Kritisch, eigenwijs en gedreven!

Lees verder

Dwarslaesie patiënten weer laten lopen

CON-C sponsort PROJECT MARCH Een exoskelet om dwarslaesie patiënten weer te laten lopen. Alledaagse handelingen, zoals opstaan uit een bank en het openen van een deur, kunnen een groot obstakel vormen voor mensen met een lichamelijke beperking. Het teruggeven van de (sociale) mobiliteit aan mensen met een dwarslaesie en er voor zorgen dat zij weer…

Details

Voormalig Missiehuis, Driehuis

Het voormalig Missiehuis is een gemeentelijk monument en beeldbepalend in de kern Driehuis. Samen met de eigenaar van het naastgelegen terrein en de gemeente is een landschappelijk-stedenbouwkundig kader opgesteld voor beide locaties.

Voormalig Missiehuis, Driehuis

Boekje ‘Middachten in vogelvlucht, een canon’

In november 2015 is het handzame boekje ‘Middachten in vogelvlucht, een canon’ verschenen waarin in veertig onderwerpen de geschiedenis van met name het kasteel, de tuin en zijn bewoners wordt behandeld. Interessant om te lezen voor iedereen die op welke wijze dan ook zich betrokken voelt bij Landgoed Middachten. Als ontwikkelaar van het project ‘Wonen…

Militair hospital voorkant

Voormalig Militair Hospitaal, Amersfoort

Vlakbij het historische centrum van Amersfoort ligt in een groene setting het bijzondere gebouwencomplex van het voormalig Militair Hospitaal. In nauw overleg met de gemeente zijn afspraken gemaakt over een passende herbestemming die een impuls aan de stad kan geven. Diverse functies zijn mogelijk.

Voor interesse in aankoop kunt u kijken op Biedboek.nl (via ons projectblad).

Voormalig Militair Hospitaal, Amersfoort

Conceptontwikkeling voor derden en eigen projecten

Het team van CON-C kan binnen een project uiteenlopende rollen innemen, afhankelijk van de partners en de opgave.

Als gedelegeerd ontwikkelaar zijn wij verantwoordelijk voor het concept en waar nodig en gewenst ook (een deel van) de uitontwikkeling. Een ander deel van onze projecten ontwikkelen we op eigen risico.

Tijdens de conceptontwikkeling of aansluitend daarop kunnen wij de geschikte uit-ontwikkelende en realiserende partij(en) zoeken en contracteren. Daar waar nodig kunnen wij ook opgaven verder uitontwikkelen.

Voormalig Kantongerecht, Hoorn

Voormalig Kantongerecht in historische binnenstad krijgt nieuwe functie. Het pand is een Rijksmonument van binnen en van buiten.

Voormalig Kantongerecht, Hoorn

Conceptontwikkelaars voor bijzondere gebieden en gebouwen

Bij CON-C hebben we ruime ervaring in projectontwikkeling, gebiedsontwikkeling en stedelijke herstructurering.

We zijn gespecialiseerd in ontwikkeling van concepten voor bijzondere gebieden, gebouwen in bestaand stedelijk gebied en op historisch- of landschappelijk ‘gevoelige’ plaatsen.

Zo hebben wij ervaring met industriële gebieden, kazernes, kloosters, landgoederen en zorginstellingen. Daarnaast zijn wij vaak nauw betrokken bij stedelijke herstructurering en ervaren in de aanpak van de na-oorlogse wijken en de ‘bloemkoolwijken’ (1970-1985).

Onze projecten hebben een mix van verschillende functies, zoals winkels, woningen, recreatie, leisure en wellness.

Wonen op de Middachten, Rheden

Realisatie van 8 vrije sector woningen op Landgoed Middachten, via individueel particulier opdrachtgeverschap op erfpachtgrond. De opdrachtgevers realiseren hun woning binnen een beeldkwaliteitskader met één architect en bouwer.

Wonen op de Middachten, Rheden

Peperhuisje, Den Helder

Aan het Havenplein 2 in Den Helder, staat het Peperhuisje, dat in de loop der jaren diverse functies heeft gehad. Naar aanleiding van een vraag van de gemeente Den Helder heeft CON-C een beknopt onderzoek uitgevoerd naar het pand.

Peperhuisje, Den Helder

MeerZeist Kerckebosch Opgeleverd

MOD Invest heeft de eerste 27 woningen MeerZeist in de wijk Kerckebosch te Zeist recent opgeleverd. Begin 2017 is de tweede fase van 29 woningen gepland, waarvan de verkoop is gestart. U kunt uw interesse aangeven op www.MeerZeist.nl.

Details

Baron van Wassenaerpark, Bennekom

Gebiedsconcept om bestaande en nieuwe voorzieningen en woningen op het gebied van zorg te verbinden

Baron van Wassenaerpark, Bennekom

Boeren verstand en kinderlijke nieuwsgierigheid

Met kinderlijke nieuwsgierigheid bekijken we iedere opgave vanuit een ruimere context. Standaard oplossingen laten we ver achter ons. We treden buiten de gebaande paden, gebruiken ook ons boerenverstand en bedenken zo creatieve oplossingen.

CON-C is procesgericht, doortastend en volhardend. In onze projecten baseren we ons concept op de kwaliteiten van het gebied waarbij we ook de belangen van de betrokken partijen scherp voor ogen houden.

Adviseur van WOM Kerckebosch Zeist

Vanaf medio 2015 heeft CON-C de Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) Kerckebosch Zeist geadviseerd ten aanzien van de marktconformiteit van verschillende projecten.

Adviseur van WOM Kerckebosch Zeist

Hoornwerk, Deventer

Gebiedsconcept aan de rand van de binnenstad met sterke landschappelijke kwaliteit en referentie naar historie

Hoornwerk, Deventer

Kijkdagen Militair Hospitaal Amersfoort

Op 16, 19 en 25 juni en 10 september 2015 zijn de kijkdagen geweest voor potentiële kopers en/of gebruikers van het Militair Hospitaal aan de Hogeweg in Amersfoort. Ruim 120 bezoekers hebben het complex bekeken. Op het moment dat de officiële verkoop van start gaat is opnieuw de mogelijkheid het complex te bezoeken.

Details

Uitvoeringsagenda, Den Helder

Strategische samenwerking tussen de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf om verschillende objecten succesvol te herbestemmen

Uitvoeringsagenda, Den Helder

Tafelbergweg, Amsterdam

De zichtlocatie langs de A2 van de voormalige PI Tafelbergweg krijgt een nieuwe bestemming.

Tafelbergweg, Amsterdam

Berlage-hof, Groningen

Enkele voormalige schoollocaties worden in fasen getransformeerd naar woningbouw. CON-C heeft in een werkatelier, met de betrokken partijen en een stedenbouwkundige, de hoofdlijnen van een gebiedsconcept vastgelegd.

Berlage-hof, Groningen

Amvest ontwikkelt 200 woningen in Leiden

‘Amvest is in het tweede kwartaal van 2015 begonnen met de bouw van 200 woningen op de noordelijke sportvelden in het Haagwegkwartier in Leiden. De ontwikkelende belegger kocht hiervoor onlangs 1,4 hectare grond van de gemeente.

Details

Hogewegkwartier, Amersfoort

Second opinion ten aanzien van stedenbouwkundig plan en woningprogramma op verzoek van De Alliantie

Hogewegkwartier, Amersfoort

Excursie Zelfbouw en Klushuizen in Amsterdam

Betaalbare woningen in bestaand afgedankt vastgoed, geheel op maat, met unieke ruimtelijke mogelijkheden voor een divers publiek! Te mooi om waar te zijn? Op 30 oktober 2015 zijn wij met architectuurcentrum FASade op excursie geweest naar de klushuizenprojecten Klarenstraat in Amsterdam Nieuw-West en de Kleiburgflat in de Bijlmer om zelf te ervaren wat het ‘kluswoonconcept’ nu precies inhoudt en om de ervaringen van bewoners te horen.

Details

Kennis delen, vergaren en toepassen ….

CON-C is sinds 2014 betrokken bij Gebiedseconomie.nl, een pragmatisch kennisplatform voor professionals en geïnteresseerden die dagelijks bezig zijn met de financiële kant van ruimtelijke projecten. Naast definities en publicaties treft u hier praktische modellen, praktijkvoorbeelden en -ervaringen.

Details

Archeologisch onderzoek Middachten

Op landgoed Middachten is ons plan ‘Wonen op Middachten’ in volle voorbereiding. Hiervoor is op de locatie op 3 juni 2015 archeologisch onderzoek verricht waarvoor drie proefsleuven zijn gegraven.

Ouddorp Duin, Ouddorp

In opdracht van een recreatieondernemer en in samenwerking met andere ondernemers en de gemeente is een gebiedsconcept bedacht met dag- en verblijfsrecreatie.

Ouddorp Duin, Ouddorp